Dofinansowanie

 

Szanowni Państwo!

 
Niniejszym przedkładamy zapytania ofertowe oraz komunikaty dotyczące procedur wyłonienia Wykonawców w ramach i na rzecz projektu  nr WND-RPSL.03.03.00-24-082H-16-002 o tytule: Wprowadzenie internetowej platformy monitorująco-serwisowej dla optymalizacji, automatyzacji i poprawy efektywności procesów monitoringu urządzeń i infrastruktury chłodniczej.
 

Zapytania ofertowe

 

 

BUMERANG – zapytanie ofertowe – Usługa doradcza – analiza przygotowawcza na rzecz optymalizacji procesów -18-10-2017 – pobierz .doc
BUMERANG – zapytanie ofertowe – Usługa doradcza – analiza przygotowawcza na rzecz optymalizacji procesów -18-10-2017 – pobierz .pdf
BUMERANG – zapytanie ofertowe – moduły specjalistyczne w ramach etapu I i II -18-10-2017 – pobierz .doc
BUMERANG – zapytanie ofertowe – moduły specjalistyczne w ramach etapu I i II -18-10-2017 – pobierz .pdf
BUMERANG – zapytanie ofertowe – moduły specjalistyczne w ramach etapu III -18-10-2017 – pobierz .doc
BUMERANG – zapytanie ofertowe – moduły specjalistyczne w ramach etapu III -18-10-2017  – pobierz .pdf

Komunikaty

 

 

Komunikat nr 1

Odnośnie zapytania ofertowego z dnia 18.10.2017 dotyczącego wykonania :

Usługa doradcza – analiza przygotowawcza na rzecz optymalizacji procesów (1 komplet)

Kod CPV: 72220000-3 Usługi doradcze w zakresie systemów i doradztwo techniczne

 

Wynikającego  z realizacji projektu nr WND-RPSL.03.03.00-24-082H-16-002 o tytule:

Wprowadzenie internetowej platformy monitorująco-serwisowej dla optymalizacji, automatyzacji i poprawy efektywności procesów monitoringu urządzeń i infrastruktury chłodniczej.

niniejszym informujemy, że po weryfikacji ofert oraz przeprowadzeniu oceny punktowej wybrano ofertę i udzielono zamówienia firmie

Astrolabium Law, Finance & Administration s.r.o.

CZ 017 80 581

z siedzibą   13000 Praha 3 – Žižkov, ul. Roháčova 188/37

Oferta tej firmy uzyskała najwyższą liczbę punktów.

Komunikat nr 2

Odnośnie zapytania ofertowego z dnia 18.10.2017 dotyczącego wykonania:

  1. Zakup instalacja i uruchomienie – Moduł zarządzania alarmami – powiadamianie o zdarzeniach, planowanie harmonogramów – 1 komplet;
  2. Zakup instalacja i uruchomienie – Moduł monitorowania czujników i sensorów – 1 komplet;
  3. Zakup instalacja i uruchomienie – Moduł dostępu zdalnego do sensorów, sterowników – 1 komplet;

 

Wynikającego  z realizacji projektu nr WND-RPSL.03.03.00-24-082H-16-002 o tytule:

Wprowadzenie internetowej platformy monitorująco-serwisowej dla optymalizacji, automatyzacji i poprawy efektywności procesów monitoringu urządzeń i infrastruktury chłodniczej.

 

W ramach realizacji :

Zadanie 1: Zadanie (etap) 1 – zakup, instalacja i uruchomienie modułów systemu monitoringu urządzeń chłodniczych – warstwa monitorowania urządzeń oraz

Zadanie 2: Zadanie (etap) 2 – zakup, instalacja i uruchomienie modułów systemu monitoringu urządzeń chłodniczych – warstwa zdalnego dostępu do infrastrukury

 

niniejszym informujemy, że po weryfikacji ofert oraz przeprowadzeniu oceny punktowej wybrano ofertę i udzielono zamówienia firmie

Astrolabium Law, Finance & Administration s.r.o.

CZ 017 80 581

z siedzibą   13000 Praha 3 – Žižkov, ul. Roháčova 188/37

Oferta tej firmy uzyskała najwyższą liczbę punktów.

Komunikat nr 3

Odnośnie zapytania ofertowego z dnia 18.10.2017 dotyczącego wykonania:

 

  1. Zakup instalacja i uruchomienie – Moduł projektowy – projektowanie i modelowanie sensorów z procesami dostosowanymi do urządzeń klienta – 1 komplet;
  2. Zakup instalacja i uruchomienie – Moduł Elektronicznego Biura Obsługi Klienta – 1 komplet;;
  3. Zakup instalacja i uruchomienie – Moduł komunikacji z klientami – 1 komplet;;
  4. Zakup instalacja i uruchomienie – Aplikacja mobilna do systemu – 1 komplet;.

 

Wynikającego  z realizacji projektu nr WND-RPSL.03.03.00-24-082H-16-002 o tytule:

Wprowadzenie internetowej platformy monitorująco-serwisowej dla optymalizacji, automatyzacji i poprawy efektywności procesów monitoringu urządzeń i infrastruktury chłodniczej.

 

W ramach realizacji :

Zadanie 3: Zadanie (etap) 3 – zakup, instalacja i uruchomienie modułów systemu monitoringu urządzeń chłodniczych – warstwa obsługi relacji B2B i B2E

 

niniejszym informujemy, że po weryfikacji ofert oraz przeprowadzeniu oceny punktowej wybrano ofertę i udzielono zamówienia firmie

Astrolabium Law, Finance & Administration s.r.o.

CZ 017 80 581

z siedzibą   13000 Praha 3 – Žižkov, ul. Roháčova 188/37

Oferta tej firmy uzyskała najwyższą liczbę punktów.

 

Bumerang Sp. z o.o. z sidzibą w Katowicach, NIP: PL6351019784, KRS: 0000080024,
Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Kapitał zakładowy: 50.000,00 PLN

Ochrona danych osobowych, polityka prywatności i informacje o cookies. więcej informacji

Informacje o przetwarzaniu danych osobowuych znajdziesz tutaj Strona www.bumerang.katowice.pl korzysta z plików cookies w celu realizacji usług statystycznych, społecznościowych i funkcjonalnych. Warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies można określić w ustawieniach przeglądarki internetowej. Tutaj możesz przeczytać o tym, czym są "cookies", do czego są używane i jak można je wyłączyć.

Zamknij