Bumerang TRADE and INNOVATION

Zamówienia i informacje:
tel. +48 886 183 116
tel. +48 886 183 167
kg@prawdziwelody.eu
ms@prawdziwelody.eu


Dystrybutor lodów marki PRAWDZIWE LODY
oraz pulp owocowych FRUTEIRO do BRASIL
na terenie Śląska, Małopolski i Podkarpacia:


Bumerang Sp. z o.o.
ul. Gliwicka 15, 40-079 Katowice
NIP: PL6351019784, KRS: 0000080024 REGON: 271220875
Alior Bank S.A. 19 2490 0005 0000 4600 4887 4698

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 50.000,00 PLN